Huisregels

Wederzijds begrip en respect voor individuele vrijheid en het streven naar een prettige woonsfeer vormen de basis voor het samenwonen in de gemeenschappelijke gebouwen.

Het is niet toegestaan om

 • (Brom)fietsen, winkelwagens, vuilniszakken, afval ed. in de gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. Wegens de brandveiligheid is het uiterst gevaarlijk om de noodtrap met zulke voorwerpen te blokkeren. 
  In voorkomende gevallen dat spullen in de gemeenschappelijke ruimtes de veiligheid in gevaar brengen, behoudt de VvE zich het recht deze voorwerpen te verwijderen.
 • Tussen 20.00 uur en 9.00 uur (zondag tot 12.00 uur) te boren, timmeren, zagen ed.
 • Het dak van het gebouw te betreden, tenzij in noodgevallen.
 • Brandbaar en explosief materiaal op te slaan anders dan voor direct huishoudelijk gebruik.
 • In de gemeenschappelijke ruimtes zoals liften te roken.
 • De ventilatiehuishouding in de appartementen te verstoren. Het is uitsluitend toegestaan motorloze wasemkappen op het ventilatiesysteem aan te sluiten.

Van de bewoners wordt verwacht dat zij

 • Ertoe bijdragen dat de gemeenschappelijke ruimten niet worden beschadigd een verzorgd aanzien blijven houden.
 • Defecten aan het gebouw, installaties of andere gemeenschappelijke zaken direct na constatering aan de technische beheerder of een van de bestuursleden melden.
 • Schade aan en verontreiniging van de liften of gemeenschappelijke ruimten veroorzaakt door hun eigen toedoen (of de huisdieren), ogenblikkelijk opruimen dan wel direct aan de technische beheerder melden.
 
Alleen voor bewoners
Bewoners die zijn geregistreerd en ingelogd krijgen toegang tot besloten informatie.
InloggenWie is er online?
We hebben 24 gasten online